Call Sylwia on 087 986 0909
Email: mccsil@yahoo.com
Sessions available in English and Polish
Clinic Reception 021 4311 977

Face to face bookings are Monday, Thursday & Sat only

Online bookings are Tuesday only

About Me

I am an accredited and registered psychologist with Psychological Society of Ireland and in my work, I follow PSI Code of Professional Ethics.
Every one of my clients is treated as a person of intrinsic worth with a right to determine their own priorities. And everyone is treated with respect of their dignity and given due regard to their moral and cultural values.
All information (including oral, verbal, written and electronic) obtained in the course of my work is treated with confidentiality, except where the law requires disclosure.
I continuously maintain and update my professional skills and ethical awareness, and my work is under regular professional supervision.
Education & Experience
I completed my MA in Psychology at the University of Gdansk, Poland in 2004. In 2005, I moved to Ireland where in 2008, I obtained a postgraduate diploma in Human Resource Management.
In 2012, I obtained an Advanced Diploma in Personal and Executive Coaching at Kingston College, Dublin.
I am an NLP Practitioner and completed my training at the NLP Life Training, London, UK in 2012.
In 2019 I also trained as Clinical Hypnotherapist with The Institute of Clinical Hypnosis Ireland, Dublin.

In the past I worked in Dublin as a psychologist in psychological centre MyMind and Hanly Centre supporting people with addictions.
I also collaborate with West Cork Women Against Violence where I work as psychologist.

Currently I reside in West Cork with my practices in Cork City and Skibbereen.

My approach

My approach is straightforward, collaborative and flexible. Therapy sessions are individually tailored to specific needs and goals. I work using different concepts and frameworks to increase performance, achievement and well-being in my clients. I provide safe, non-judgmental space for you where you can comfortably express yourself about your life’s challenges.
You might be feeling down or anxious, unsure about the future of a relationship, or just feel that you aren’t living the life you were meant to live. Whatever your needs, I am here to guide you on your path of growth and self-discovery
I promote transformation by encouraging change in outlook and adoption of new attitudes and reactions.
I am passionate about working with people and helping them find their own way to a more fulfilled and satisfied life. I believe that health is not just absence of illness but a complete state of emotional and physical wellbeing. Whether you want to be more confident, improve your relationships or are looking to make changes in your professional life, I am here to assist you on your journey to get the life you want.
I obtained my degree in Psychology with original interest in organisational psychology. Years of work with individuals in corporate setting provided me with evidence that changing our perception and reaction to environmental stimuli is what brings real change in people’s lives.
Areas of Support:
Personal Growth
Stress management
Self-esteem
Depression
Crisis/ Trauma
Anxiety
Work related issues including bullying and harassment
Life transitions
Parenting issues
Couples therapy

Rates:

Individual Psychotherapy/Psychology – €70 (60 min session) (MON-THURS-SAT ONLY)
Hypnotherapy session – €250 (180 min session)
Couples counselling – €90 (90 min session) (MON-THURSDAY-SAT ONLY)

Online Prices

– Individual Psychology/psychotherapy €70 (TUESDAYS ONLY)

– Couples Psychology/Psychotherapy €90 (TUESDAYS ONLY)

Loading...

 

Cancellation Policy
Session can be rescheduled or cancelled 24 hours before appointment without charge.
Session not rescheduled / cancelled and not attended by client will result in full charge applied.

 

“The most important relationship in your life is the relationship you have with yourself. Because no matter what happens, you will always be with yourself.”

― Diane Von Furstenberg

Sylwia McCarthy mgr psychologii

O mnie

Jestem zarejestrowana jako psycholog w Psychological Society of Ireland i przestrzegam Kodeksu Etyki Zawodowej PSI. Stale aktualizuję swoje umiejętności zawodowe i świadomość etyczną.
Każdy z moich klientów jest traktowany jako osoba o własnej wartości z prawem do określania własnych priorytetów. Każdego klienta traktuję z poszanowaniem jego godności oraz wartości moralnych i kulturowych.
Wszystkie informacje (w tym ustne, ustne, pisemne i elektroniczne) uzyskane w trakcie pracy są traktowane jako poufne, z wyjątkiem przypadków, gdy prawo wymaga ujawnienia.

Wykształcenie i doświadczenie

W 2004 roku, ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. W 2005 roku przeprowadziłam się do Irlandii. W 2008 roku, ukończyłam studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi a w 2011 roku, ukończyłam kurs trenera rozwoju osobistego i biznesowego. Jestem praktykiem programowania neurolingwistycznego, które ukończyłam w 2015 w Londynie na NLP Life Training. Szkoliłam się również jako hipnoterapeuta kliniczny w The Institute of Clinical Hypnosis Ireland, Dublin. Obecnie jestem w trakcie podyplomowego studium z psychologii sądowej.
W przeszłości pracowałam w niepaństwowej poradni psychologicznej MyMind oraz w poradni uzależnień Hanly Centre w Dublinie. Współpracowałam również z jedynym polskim psychologiem seksuologiem w Irlandii – Martą Biczkowską.
Jako psycholog, współpracuję również z organizacją przeciwdziałania przemocy wobec kobiet; West Cork Women Against Violence.
Uzyskałam dyplom magistra psychologii z pierwotnym zainteresowaniem psychologią pracy i organizacji. Lata pracy z osobami w środowisku korporacyjnym dostarczyły mi dowodów na to, że rzeczywistą zmianę życiu przynosi zmiana naszego postrzegania i reakcji na bodźce środowiskowe.

 

Kiedy korzystać z pomocy psychologicznej?

Z konsultacji psychologicznej lub terapii warto skorzystać wtedy, kiedy czujemy, że doświadczane przez nas trudności życiowe przerastają nasze możliwości radzenia sobie z daną sytuacja a najbliższe otoczenie nie jest w stanie nam pomóc.
Praca z psychologiem polega na odkrywaniu i nabywaniu zasobów, które pomogą w znalezieniu rozwiązań i realizacji potrzeb.
Możesz czuć się przygnębiony lub niespokojny, niepewny co do przyszłości związku lub odczuwać brak ogólnej satysfakcji życiowej. Niezależnie od potrzeb, jestem tutaj, aby towarzyszyć i wspierać Ciebie na drodze wzrostu i odkrywania siebie. Promuję transformację, zachęcając do zmiany perspektyw i przyjmowania nowych postaw i reakcji.
Moje podejście jest oparte na wzajemnej współpracy. Zapewniam Tobie bezpieczną, pozbawioną osądu przestrzeń, w której możesz swobodnie wyrazić swoje wyzwania i rozterki życiowe.
Z pasją pracuję z ludźmi i pomagam im znaleźć własną drogę do osiągnięcia zadowolenia z życia. Uważam, że zdrowie to nie tylko nieobecność choroby, ale także dobre samopoczucie emocjonalne i fizyczne. Niezależnie od tego, czy chcesz być bardziej pewny siebie, polepszyć swoje relacje, czy też chcesz wprowadzić zmiany w swoim życiu zawodowym, jestem tutaj, aby pomóc Tobie w twojej osobistej podróży aby osiągnąć upragnione cele.
W mojej pracy głównie koncentruje się na zmianie negatywnego obrazu siebie oraz poprawy komunikacji zarówno z samym sobą jak i osobami z otoczenia.

 

Zakres pomocy:

Rozwój osobisty
Stresem
Samoocena
Depresja
Stany lękowe, napady paniki
Problemy związane z pracą, w tym zastraszanie i nękanie
Kryzysy życiowe
Problemy związane z rodzicielstwem
Terapia par

 

Cennik:

Sesja indywidualna – €70 ( 60 minut)
Sesja dla par – €90 ( 90 minut)
Sesja hipnoterapii – €250 ( 180 minut)

 

Zasady zmiany terminu bądź odwołania sesji:

Sesje można odwołać lub zmienić do 24 godzin przed wyznaczoną datą i godziną .
Jeśli klient nie przyjdzie na spotkanie bez powiadomienia, co najmniej 24 godzin przed wyznaczonym terminem  lub odwoła spotkanie tego samego dnia klient jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty za spotkanie zgodnie z obowiązujacym cennikiem.

Call Sylwia on 087-9860909
Email: mccsil@yahoo.com

Facebook 
Sessions available in English or Polish language
Clinic Reception 021 4311 977

Book a counselling session now

Face to face bookings are Monday, Thursday & Saturday only

Online bookings are Tuesday only

Loading...